Wanneer gebruik maken van een dampopen folie?

Eén van de belangrijkste bekommernissen tegenwoordig bij de realisatie van een nieuwe woning is natuurlijk het voorzien van een zo’n optimaal mogelijke isolatie. Dat geldt ook voor de situatie waarin er sprake is van het renoveren van een bestaand pand. Ondanks het feit dat grondig isoleren uiteraard van cruciaal belang is moet het gezegd dat er ook een nadeel aan verbonden is. Hoe beter een woning wordt geïsoleerd des te groter het risico namelijk wordt dat er een manifestatie van waterdamp in optreedt en dat is niet de bedoeling. Niet alleen het isolatiemateriaal, maar ook de constructie kan hierdoor namelijk worden beïnvloed. Het gebruik van een zogenaamde dampopen folie kan er echter voor zorgen dat dit probleem kan worden voorkomen. 

Wat is dampopen folie?

Wanneer je een dampopen folie wenst toe te passen dient er rekening mee te worden gehouden dat deze geplaatst moet worden tussen de dakbedekking enerzijds en het isolatiemateriaal anderzijds. Voor een dergelijke folie geldt dat ze vocht de mogelijkheid biedt om vanuit de constructie evenals het isolatiemateriaal naar buiten toe te verdampen. De aanwezigheid van deze waterkerende functie zorgt ervoor dat niet alleen de constructie, maar ook het aanwezige isolatiemateriaal optimaal wordt beschermd tegen niet alleen houtrot, maar ook beschimmeling van het materiaal.

Waar wordt dampopen folie in toegepast? 

Voor een dampopen folie geldt dat ze in het bijzonder wordt toegepast in daken evenals in gevels. Voor een dergelijke folie geldt dat ze moet worden aangebracht op de koude kant. In het geval van een dak gaat het hierbij om de ruimte die zich bevindt tussen de dakbedekking enerzijds en het isolatiemateriaal anderzijds. In het geval van een gevel wordt de dampopen folie op het isolatiemateriaal geplaatst. Er dient hierbij wel rekening te worden gehouden met een luchtspouw van 20mm welke zich tussen de folie enerzijds en de buitenmuur anderzijds bevindt. Let op! Sinds de invoering van het zogenaamde bouwbesluit in het jaar 2021 is het van cruciaal belang geworden om goed op te letten welk type folie er in het dak wordt verwerkt.

Stappenplan voor het plaatsen van dampopen folie

Ontzettend vaak wordt er tegenwoordig voor gekozen om in woningen gebruik te maken van een dampopen folie. Dat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat manifesterende waterdamp geen impact kan hebben op zowel de constructie als op het aanwezige isolatiemateriaal. In ieder geval, indien jij ook bij jouw woning gebruik wenst te maken van dit type folie kan het interessant zijn om daarvoor het hieronder terug te vinden stappenplan te volgen: 

  • Rol de folie uit en snijd ze op de gewenste afmetingen; 
  • Zorg ervoor dat de tekst die zich op de folie bevindt goed leesbaar is; 
  • Het vastmaken van de folie op de constructie kan met lijm of door te nieten; 
  • De overlap van de naden moet gelegen zijn tussen de 10 en 20 centimeter; 
  • De naden dienen te worden afgeplakt met de geadviseerde tape; 
  • Werk de constructie af;

Het mag in ieder geval duidelijk zijn, wil je voorkomen dat waterdamp zich gaat manifesteren in je isolatiemateriaal en constructie? Dan kan het gebruik van een dampopen folie absoluut meer dan de moeite waard zijn om te overwegen. Zoveel is zeker.